Ziel und Mittel
VERBAND KULTUURHISTORISCHER ORGANISATION IM GRENZGEBIET NIEDERGRAFSCHAFT BENTHEIM / NIEDERLANDE
Welkom-Wilkommen Bestuur-Vorstand Verenigingen-Vereine Nieuws-Neuigkeiten Fotoalbum
Ziel und Mittel Der Verband bezweckt, die Kenntnisse der regionalen Geschichte im Grenzgebiet zu fördem. Er regt das Sammeln  und Aufbewahren von geschichtlichen Gegenstanden, von  historischen Untersuchungen und Pflege der Mundart an.  Der Verband unterstützt das Organisieren von Ausstel- lungen Zusammenkünften, Exkursionen und die  Herausgabe von Veröffentlichungen. Er will mit allen Organisationen in der Region, die diese  Ziele ebenfalis anstreben, zusammenarbeiten.
Doel en middelen Het verband heeft tot doel de kennis van de streek- geschiedenis in het grensgebied te bevorderen. Het  stimuleert het verzamelen en het bewaren van  oudheidkundige voorwerpen, het doen van historisch  onderzoek en het instandhouden van het dialect.  Het ondersteunt het organiseren van exposities,  bijeenkomsten, excursies en het uitgeven van publicaties.  Zij wil samenwerken met alle organisaties in de regio, die  deze doelstellingen eveneens ondersteunen.
VEURSTAND HEEMNOABERS99
VOORZITTER:  JENNI RODMENSEN - SCHOONEBEEK SECRETARIS:  GRIETJE BAKKER - EMLICHHEIM PENNINGMEESTER:  BERNHARD BÖLT - OSTERWALD BESTUURSLID:  TYME BOUWERS – HOOGSTEDE
Bestuur-Vorstand