VERBAND KULTUURHISTORISCHER ORGANISATION IM GRENZGEBIET NIEDERGRAFSCHAFT BENTHEIM / NIEDERLANDE
Welkom-Wilkommen Bestuur-Vorstand Verenigingen-Vereine Nieuws-Neuigkeiten Fotoalbum
Verslag van de vergadering in Gramsbergen. De voorzitter van de Historische kring Gramsbergen opent de bijeen komst. Wij worden welkom geheten  met koffie heerlijke hapjes en drankjes. Eerst word er een film getoond van de slag bij Ane, daarna nog een  film over de bouw van een Vechte Sompe deze gaat binnenkort te water. Daarna gaan wij in 3 groepen een  informatieve wandeling maken door Gramsbergen.   Om 4 uur opent Jennie de voorjaars vergadering. Zij vraagt of iedereen het jaarverslag gekregen heeft en of  er nog vragen over zijn. Hier waren geen vragen over. Bernd doet een verslag over de financien. Het kasbestand was op 1-01-2016 € 1167,01 en op 1-01-2017 €  1551,91. De kas word gecontroleert door Herbert Ensink en Chris Buterhof. Tijdens de controle leest Jennie  een gedicht voor. Chris verteld dat alles prima in orde is en de kas uitstekend gedaan is. Dan maakt Jennie bekent dat Bernd Böllt na 18 jaar wil stoppen als penningmeester. Nadat er gevraagd is  wie het will overnemen en zich niemand meld stelt Bernd Gerritjan Hesselink uit Uelsen voor. Gerritjan zegt  dat hij hier toe bereid is en word dan eenstemmig gekozen. Wietmarchen organiseert dit jaar de fietstocht en wel op 17-06 om 13.00 uur. Bij Heilemann  is het  trefpunt.  Grietje stuurd hierover nog een mail aan alle afdelingen. De fietstocht is ongeveer  28 km lang. Over de panelen is nog geen besluit genomen maar er word over gedacht om zelf panelen te kopen.  Gerritjan steld voor om bij firma`s te vragen of die willen sponseren. Dit moet dan wel door de verschillende  verenigingen gebeuren omdat heemnaobers99 geen spendenquittung mag uitschrijfen.  Omdat dit jaar het reformatie jaar is en er over de kerken veel te doen is, in Wietmarchen is er dit jaar ook  een tentoonstelling over de kerk die 3 maanden duurt, word besloten om de tentoonstelling over kerken en  alles wat er bij hoort uit te stellen en misschien een ander thema te nemen. De busreis gaan we eerst volgend jaar doen omdat we dan subsidie kunnen krijgen. Dit kan alle 3 jaar.  Voorstellen voor een busreis zijn het veenmuseum, smalspoormuseum, de meier werf en Westerbork. Er  word besloten dat de kosten voor de busreis 20 tot 25 euro per persoon mag kosten.  De volgende vergadering word door Wilsum en Uelsen zamen georganiseerd. Jennie sluit de vergadering. i.A Tiem.